TV& VIDEO

Tp Hội An

Gia tăng tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển miền Trung

Gia tăng tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển miền Trung

VTV.vn - Tình trạng sạt lở vùng hạ lưu cửa sông, cửa biển tại các tỉnh duyên hải miền Trung diễn biến phức tạp, có xu hướng bất lợi.