TP Thanh Hóa

Thanh Hóa: Yêu cầu trả lại "phí đồng cỏ" cho người dân

Thanh Hóa: Yêu cầu trả lại "phí đồng cỏ" cho người dân

VTV.vn - Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa vừa yêu cầu Hợp tác xã Minh Anh phải trả lại tiền "phí đồng cỏ" mà doanh nghiệp này đã thu cho người dân trước ngày 30/4/2018.