TV& VIDEO

TPP

CPTPP - Đột phá lớn của thương mại tự do khu vực

CPTPP - Đột phá lớn của thương mại tự do khu vực

VTV.vn - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ là hiệp định thay thế TPP. Đây được xem là một bước đột phá lớn của thương mại tự do trong khu vực.