Trác Thúy Miêu

Café sáng với VTV3: Những lớp học hè “đặc biệt”

Café sáng với VTV3: Những lớp học hè “đặc biệt”

VTV.vn - Các em học sinh đang trong giai đoạn nghỉ hè và trong thời gian này, một số lớp học hè “đặc biệt” đã được mở với những ý nghĩa thiết thực.