TV& VIDEO

trách nhiệm cộng đồng

10 nút thắt cần tháo gỡ cho doanh nghiệp Việt

10 nút thắt cần tháo gỡ cho doanh nghiệp Việt

VTV.vn - Theo khảo sát của VCCI, hiện có 10 nút thắt xuất phát từ chính nội bộ doanh nghiệp hoặc môi trường bên ngoài đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.