TV& VIDEO

trách nhiệm người đứng đầu

Trà Vinh phát hiện và xử lý các trường hợp liên quan đến tham nhũng

Trà Vinh phát hiện và xử lý các trường hợp liên quan đến tham nhũng

VTV.vn - Trà Vinh đã phát hiện và xử lý kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 3 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp có liên quan đến tham nhũng tiêu cực trong 6 năm qua.