TV& VIDEO

trách nhiệm pháp lý

Tiền ảo AOC là gì và chủ tịch câu lạc bộ AOC thực chất là ai?

Tiền ảo AOC là gì và chủ tịch câu lạc bộ AOC thực chất là ai?

VTV.vn - Tiền ảo AOC vô chủ và không có giao dịch; Chủ tịch câu lạc bộ đã từng làm đa cấp là những thông tin liên quan đến cơn lốc tiền ảo đang tràn về nông thôn.