TV& VIDEO

trải nghiệm văn hóa

Trải nghiệm văn hóa - Chiến lược kích cầu du lịch Singapore

Trải nghiệm văn hóa - Chiến lược kích cầu du lịch Singapore

Chuyển chiến lược phát triển theo chiều sâu, với sự gia tăng các yếu tố văn hóa tại các điểm đến du lịch khiến du lịch quốc đảo này có những bước đi bền vững hơn.