TV& VIDEO

trải nghiệm

Triển lãm "Hân hoan" - Cơ hội trải nghiệm thực tế tăng cường cho khán giả

Triển lãm "Hân hoan" - Cơ hội trải nghiệm thực tế tăng cường cho khán giả

VTV.vn - Lần đầu tiên một triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường đang được tổ chức tại Việt Nam.