TV& VIDEO

trái pháp luật

Những gì chân thực đang diễn ra tại 4 tỉnh miền Trung sau 1 năm sự cố môi trường biển

Những gì chân thực đang diễn ra tại 4 tỉnh miền Trung sau 1 năm sự cố môi trường biển

VTV.vn - Môi trường biển miền Trung đã hồi phục trở lại và tiếp tục được giám sát chặt chẽ.