TV& VIDEO

trái phiếu Chính phủ

Huy động thêm 854 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Huy động thêm 854 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

VTV.vn - Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.605 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,59 - 5,2%/năm.