TV& VIDEO

trái phiếu doanh nghiệp

Apple đang mua trái phiếu công ty nhiều hơn quỹ đầu tư lớn nhất thế giới

Apple đang mua trái phiếu công ty nhiều hơn quỹ đầu tư lớn nhất thế giới

VTV.vn - Tính đến ngày 3/5, số tiền Apple đầu tư vào trái phiếu thậm chí đã cao hơn cả tổng giá trị tài sản của Vanguard – quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới.