trái thẩm quyền

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị  xử lý sai phạm về đất đai ở Lý Sơn

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lý sai phạm về đất đai ở Lý Sơn

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm về đất đai ở huyện Lý Sơn.