TV& VIDEO

Trái tim cho em

Trái tim cho em: Chiến dịch bán đấu giá gây quỹ Tết sẻ chia 2018

Trái tim cho em: Chiến dịch bán đấu giá gây quỹ Tết sẻ chia 2018

VTV.vn - Chương trình "Trái tim cho em" tổ chức bán các tác phẩm nghệ thuật gồm CD ca nhạc và tranh nhằm gây quỹ tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh tim bẩm sinh.