TV& VIDEO

Trạm Đăng kiểm

Lộ trình xã hội hóa trạm đăng kiểm

Lộ trình xã hội hóa trạm đăng kiểm

VTV.vn - Hiện cả nước đã có 55/133 trạm đăng kiểm được xã hội hóa. Với gần 80 trung tâm đăng kiểm còn lại, Cục đăng kiểm sẽ lên phương án để hoàn thành xã hội hóa trong năm 2015.