TV& VIDEO

Trạm không gian quốc tế

Hãng KFC đưa món burger lên tầng cận không gian

Hãng KFC đưa món burger lên tầng cận không gian

VTV.vn - Đây là một phần trong chiến dịch quảng bá cho dịch vụ của World Views.