TV& VIDEO

trạm thu phí

Rà soát xem xét giảm phí BOT

Rà soát xem xét giảm phí BOT

VTV.vn -Tổng cục Đường bộ sẽ tiến hành đàm phán với các chủ đầu tư để điều chỉnh giảm phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng của trạm thu phí và giảm phí chung cho các phương tiện.