TV& VIDEO

trạm vũ trụ

RFly - Thiết bị bay không người lái kiểm soát kho hàng

RFly - Thiết bị bay không người lái kiểm soát kho hàng

VTV.vn - Viện Công nghệ MIT, Mỹ vừa phát minh thiết bị bay không người lái có thể kiểm kê hết được hàng hoá trong các kho hàng.