TV& VIDEO

trạm y tế

Trạm y tế xã hội hóa đầu tiên bắt đầu hoạt động

Trạm y tế xã hội hóa đầu tiên bắt đầu hoạt động

VTV.vn - Trạm y tế phường 11, quận 3, TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Đây là mô hình xã hội hóa trạm y tế đầu tiên tại TP.HCM.