TV& VIDEO

Trần Đức Phấn

Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: "Mục tiêu phấn đấu đạt từ 3 HCV trở lên tại ASIAD"

Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: "Mục tiêu phấn đấu đạt từ 3 HCV trở lên tại ASIAD"

VTV.vn - Nhân ngày Thể thao Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã có chia sẻ ngay trong trường quay của bản tin Nhịp đập 360 độ Thể thao.