TV& VIDEO

trần lãi suất

Cần sớm có hướng dẫn về mức trần lãi suất cho vay

Cần sớm có hướng dẫn về mức trần lãi suất cho vay

VTV.vn - Các luật sư cho rằng cần có hướng dẫn rõ ràng hơn về mức trần lãi suất cho vay, bởi chưa rõ mức trần 20% chỉ áp dụng với người dân cho vay hay với cả các tổ chức tín dụng.