TV& VIDEO

trang bị bình cứu hỏa

Bình cứu hỏa ô tô đội giá do cầu vượt cung

Bình cứu hỏa ô tô đội giá do cầu vượt cung

VTV.vn - Với quy định ô tô phải trang bị bình cứu hỏa, tình trạng cầu vượt cung về bình cứu hỏa đã gây ra sự khan hiếm mặt hàng này ở một số thành phố lớn.