TV& VIDEO

Trang Nhung

Phim Vực thẳm vô hình - Tập 25: Kiều (Trang Nhung) cùng đồng bọn đánh người ngất xỉu rồi trộm đồ quý giá

Phim Vực thẳm vô hình - Tập 25: Kiều (Trang Nhung) cùng đồng bọn đánh người ngất xỉu rồi trộm đồ quý giá

VTV.vn - Huy và Kiều (Trang Nhung) tiếp tục những phi vụ ăn trộm táo bạo, thậm chí còn đánh cả người đến ngất xỉu.