TV& VIDEO

trang trại thuốc lá

Indonesia: Cảnh báo tình trạng lao động trẻ em tại những trang trại thuốc lá

Indonesia: Cảnh báo tình trạng lao động trẻ em tại những trang trại thuốc lá

VTV.vn - Các tổ chức phi chính phủ đang vận động giới chức Indonesia ban hành một lệnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi làm việc ở những đồn điền thuốc lá.