TV& VIDEO

tranh chấp đất đai

Đắk Nông: Kiến nghị điều tra, làm rõ việc hơn 53 ha rừng ở xã Quảng Sơn bị phá

Đắk Nông: Kiến nghị điều tra, làm rõ việc hơn 53 ha rừng ở xã Quảng Sơn bị phá

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ Hợp Tiến tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long.