TV& VIDEO

Tranh cung đình

Tranh cung đình Hàn Quốc tới Việt Nam

Tranh cung đình Hàn Quốc tới Việt Nam

VTV.vn - Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

  • Độc đáo tranh gương cung đình Huế

    Độc đáo tranh gương cung đình Huế

    Trong nước16/05/2016 04:16 PM

    VTV.vn - Trong kho tàng di sản vật thể và phi vật thể triều đình nhà Nguyễn để lại, tranh gương là một trong những di sản khá đặc biệt, vừa mang tính vật thể, lại vừa phi vật thể.