TV& VIDEO

tranh Đông Hồ

Tranh khắc gỗ Việt Nam - nhịp cầu vươn tới tương lai

Tranh khắc gỗ Việt Nam - nhịp cầu vươn tới tương lai

VTV.vn - Ai đó đã từng ví von rằng, tranh khắc gỗ Việt Nam như cây cầu bắc từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời đang được nối nhịp để vươn tới tương lai.