Tranh nghệ thuật

Độc đáo nghệ thuật “Tăng tính thực tế” hay "Prosthetic Reality Exhibition"

Độc đáo nghệ thuật “Tăng tính thực tế” hay "Prosthetic Reality Exhibition"

VTV.vn - Một loại hình vẽ tranh nghệ thuật của thời đại công nghệ thực tế ảo; độc đáo, thú vị chỉ mới xuất hiện trên thế giới có tên: "Prosthetic Reality Exhibition"