TV& VIDEO

trao đổi kinh nghiệm

Tăng cường quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga

Tăng cường quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga

VTV.vn - Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.