TV& VIDEO

trao đổi tù binh

Jordan sẵn sàng thả nữ tử tù để cứu con tin

Jordan sẵn sàng thả nữ tử tù để cứu con tin

Jordan sẵn sàng thực hiện yêu cầu trao đổi tù binh mà IS đưa ra để cứu tính mạng cho hai con tin người Jordan và Nhật Bản.