TV& VIDEO

Trật tự giao thông

Hà Nội tăng cường đảm bảo trật tự giao thông ngày khai giảng

Hà Nội tăng cường đảm bảo trật tự giao thông ngày khai giảng

VTV.vn - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lên phương án phối hợp với công an các phường, quận, bố trí lực lượng, tăng cường đảm bảo trật tự giao thông ngày khai giảng.