TV& VIDEO

trẻ em Hà Nội

Ngày hội Playday 2016 - sân chơi thú vị cho trẻ em Hà Nội

Ngày hội Playday 2016 - sân chơi thú vị cho trẻ em Hà Nội

VTV.vn - Playday 2016 là kết quả lao động trong gần 10 ngày của 30 tình nguyện viên người Việt Nam và nước ngoài. Chủ đề của chương trình năm nay là “Sân chơi phiêu lưu”.