trẻ em khuyết tật

Đoàn thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ giao lưu với trẻ em khuyết tật Khánh Hòa

Đoàn thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ giao lưu với trẻ em khuyết tật Khánh Hòa

VTV.vn - Ngày 22/5, đoàn thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ giao lưu với trẻ em Trung tâm Bảo trợ xã hội Hy Vọng, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.