TV& VIDEO

trẻ em khuyết tật

Chương trình nghệ thuật từ thiện trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật

Chương trình nghệ thuật từ thiện trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật

VTV.vn - Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tết cho trẻ em khuyết tật vùng lũ”.