TV& VIDEO

trẻ em tị nạn Syria

Trẻ em tị nạn bị lợi dụng phạm tội như thế nào?

Trẻ em tị nạn bị lợi dụng phạm tội như thế nào?

VTV.vn - Europol tuyên bố đã có những bằng chứng về việc rất nhiều trẻ tị nạn ở châu Âu bị xâm hại tình dục, bóc lột lao động và tham gia đường dây vận chuyển ma túy.