TV& VIDEO

trẻ khuyết tật

Mái ấm của những người không may mắn tại Thái Nguyên

Mái ấm của những người không may mắn tại Thái Nguyên

VTV.vn - Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Thái Nguyên) đã đứng ra thành lập một trung tâm để đưa những số phận kém về cùng chung sống.