TV& VIDEO

trẻ khuyết tật

Đưa dệt Saori Nhật Bản đến với trẻ khuyết tật Làng Hòa Bình

Đưa dệt Saori Nhật Bản đến với trẻ khuyết tật Làng Hòa Bình

VTV.vn - Dệt Saori là một loại hình dệt vải của người Nhật cho phép người dệt được tự do thể hiện cảm xúc, suy nghĩ sáng tạo của bản thân mình.