TV& VIDEO

Trẻ vị thành niên

Trẻ vị thành niên cần ăn gì để phát triển chiều cao?

Trẻ vị thành niên cần ăn gì để phát triển chiều cao?

VTV.vn - Giai đoạn vị thành niên (từ 10-18 tuổi) là một giai đoạn chuyển tiếp của sự phát triển từ tuổi thơ sang người lớn, cần đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ.