TV& VIDEO

Trẻ vị thành niên

Mỹ bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ nhập cư

Mỹ bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ nhập cư

VTV.vn - Hôm nay (6/9), chính quyền Mỹ đã chính thức tuyên bố bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ vị thành niên nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.