TV& VIDEO

triển khai mạng 4G tại Việt Nam

VinaPhone chính thức cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam

VinaPhone chính thức cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam

VTV.vn - Sau 5 ngày kể từ khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, VNPT VinaPhone đã chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông 4G trên băng tầng 1800MHz.