TV& VIDEO

triển lãm ảnh di sản Việt Nam 2014

Khám phá di sản Việt qua những bức ảnh tuyệt đẹp

Khám phá di sản Việt qua những bức ảnh tuyệt đẹp

Dân trí Nhiều tác phẩm ảnh tuyệt đẹp như “Tuyết Sa Pa”, “Thác bản Giốc mùa thu”... được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam 2014 đem đến cho khán giả sự rung động.