TV& VIDEO

triển lãm ảnh

Triển lãm ảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Mỹ

Triển lãm ảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Mỹ

VTV.vn - Tại Washington D.C (Mỹ), trong những ngày này đang diễn ra một triển lãm ảnh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.