TV& VIDEO

triển lãm ô tô việt nam

Nhiều dòng xe thân thiện môi trường tại triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 13

Nhiều dòng xe thân thiện môi trường tại triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 13

VTV.vn - Nhiều dòng xe thân thiện môi trường vừa ra mắt người tiêu dùng TP.HCM tại triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 13.