TV& VIDEO

triển vọng kinh tế toàn cầu

Các nước G20 lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu

Các nước G20 lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục cải thiện tuy còn nhiều biến động.