TV& VIDEO

Triều Tiên

Singapore cấm giao thương với Triều Tiên

Singapore cấm giao thương với Triều Tiên

VTV.vn - Singapore cấm tất cả các giao dịch thương mại xuất khẩu hàng hóa sang Triều Tiên hoặc nhập khẩu từ Triều Tiên qua Singapore.