TV& VIDEO

trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ trình Quốc thư.