TV& VIDEO

trợ cấp toàn dân

Thụy Sỹ bác bỏ đề xuất trợ cấp toàn dân

Thụy Sỹ bác bỏ đề xuất trợ cấp toàn dân

VTV.vn - Đề xuất chu cấp hàng tháng cho toàn người dân Thụy Sỹ đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 5/6.