TV& VIDEO

trò chơi vương quyền

Ấn tượng khách sạn chủ đề phim "Trò chơi vương quyền"

Ấn tượng khách sạn chủ đề phim "Trò chơi vương quyền"

VTV.vn - Công ty HBO Nordic và Khách sạn Snow Village tại Lapland đã cùng kết hợp để xây dựng một khu khách sạn theo chủ đề bộ phim nổi tiếng của HBO "Trò chơi vương quyền".