TV& VIDEO

trốn thuế

EU điều tra các thỏa thuận thuế tại Hà Lan của IKEA

EU điều tra các thỏa thuận thuế tại Hà Lan của IKEA

VTV.vn - EU đang điều tra các dữ liệu liên quan tới 3% doanh số bán ra của IKEA tại Hà Lan.