TV& VIDEO

trồng cà phê

Quảng Trị: Cà phê chè Khe Sanh được bảo hộ nhãn hiệu

Quảng Trị: Cà phê chè Khe Sanh được bảo hộ nhãn hiệu

VTV.vn - Từ 17/8, cà phê chè Khe Sanh của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.