TV& VIDEO

trồng cây bằng máy bay

Trồng cây bằng máy bay không người lái

Trồng cây bằng máy bay không người lái

VTV.vn - Một công ty ở Anh đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái trong việc trồng cây xanh.