Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

19.02.2017

VTV.vn - Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để sớm tự chủ được về thu - chi ngân sách, đồng thời sớm đưa Vinh trở thành một thành phố phát triển như Đà Nẵng.

"Nghệ An phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dân và doanh nghiệp"

  • Theo bạn có nên tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi?

    Xem thêm
    Biểu quyết Xem kết quả
    Giao diện thử nghiệm VTVLive