Hệ thống tưới tiết kiệm nước - Bí quyết canh tác ở vùng hạn Ninh Thuận

Hệ thống tưới tiết kiệm nước - Bí quyết canh tác ở vùng hạn Ninh Thuận

22.02.2017

VTV.vn - Nhờ tiết kiệm nước, người dân nơi đây sống chung với nắng hạn. Từ đó, canh tác có sự thay đổi và cuộc sống của người dân trên vùng đất nắng hạn cũng đổi thay rõ nét.

Nắng hạn kéo dài, Ninh Thuận hỗ trợ người dân duy trì đàn gia súc

  • Theo bạn có nên tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi?

    Xem thêm
    Biểu quyết Xem kết quả
    Giao diện thử nghiệm VTVLive